Skip to Content

Status primo november på renovering

En kort status på renoveringen primo november 2014:

Nyheder

Vær venligst opmærksom på, at loftsrummene skal være tømt senest 15. juli 2014. Vi forsøger at få en container til storskrald stillet til rådighed op til deadline.

Evt. loftsrum vil blive tømt på den enkelte andelshaveres regning jævnfør bestyrelsens tidligere udsendelse.

Vi gør samtidig opmærksom på, at der ikke må stilles ting/materialer på bagtrapperne, da de anvendes som nødudgange i tilfælde af brand. Endvidere skal håndværkerne have fri passage i byggeperioden. Se evt. udsendelsen på opslagstavlen i ved trappeindgangen mod gaden.

Med venlig hilsen

Opdatering af salgsproceduren

Bestyrelsen har opdateret salgsproceduren. Nu fremgår det tydeligere hvad bestyrelsen skal gøre, hvis der er konstateret ulovligheder. Det fremgår også tydeligere, at sælger og køber skal kontrollere at de rigtige beløb fra vurderingsrapporten fremgår af overdragelsespapirerne.  

Defekte cisterner

Husreglementet er ændret og det fremgår nu, at defekte cisterner ikke længere bliver dækket af Andeslforeningen. Det skal man selv stå for at få repareret. Husk at tage affære lige så snart vandet er begyndt at løbe. Der kan nå at løbe rigtig meget vand ud, selv om det ikke ser ud af meget. Man kan godt kontakte foreningens hushåndværker eller foreningens VVS-mand for at få hjælp - men husk at man selv skal betale.

Bestyrelsen  

Vand- og varmemålere

Nu kommer Clorius og ordner vores vand- og varmemålere. Det betyder at vi får fjernaflæsning af vores individuelle forbrug.

Sørg for at der er FRI ADGANG! Vandmålerne i køkkenet sidder måske i dit køkkenskab - sørg for at det er nemt at komme til.  

De kommer tirsdag 4/10 eller onsdag 5/10 - dvs. i næste uge. Se uddelt seddel og seddel i opgangene.

Hvis du ikke er hjemme i det tidsrum Clorius kommer, læg din nøgle i den uddelte kuvert, skriv navn på og læg kuverten ned i bestyrelsens postkasse senest dagen før Clorius kommer til din opgang.

Lynnedslag

Vaskeri:
Vi har problemer med vaskeriet pga. lynnedslaget i sidste weekend. Det medfører at det foreløbig kun er vaskemaskine nr. 3 samt tørretumblerne, der er i funktion. Vi håber at få gang i vaskemaskine 1 & 2 en gang i løbet af næste uge (uge 37). Booking systemet er også nede og der kommer muligvis til at vare et par uger før det igen er muligt at booke tid via nettet.

Opgangs Lys:
Elektrikeren har ordnet opgangslys i nummer 21 og vil fredag d. 9/9 ordne opgangslys i nummer 17

Dørtelefoner:
Der kan være skader på dørtelefonerne.

Afslutning af projekt med nye rør på badeværelserne

De fysiske arbejder med ny rør på badeværelserne, herunder tilhørende arbejder med f.eks. muring af vægge ved rørgennemføringer, er nu afsluttet.

Nu omkring månedsskiftet september-oktober kommer ISTA og installerer fjernaflæsningsenheder på vand og varme-målerne.  Det betyder at ISTA skal ind i alle lejligheder ligesom de gør når de laver årsaflæsning på radiatorerne.   

Vandledninger i badeværelserne fortsat

Rørinstallationerne på køkkentrapperne er nu tilendebragt og det er tid til at påbegynde tilslutningerne i de enkelte lejligheder.

Det er desværre ikke alle som har reageret på henvendelserne, så planen om at starte op i nr. 27 og arbejde os frem mod nr. 13 er ændret en lille smule. Derfor starter håndværkerne med lejlilghederne i nr. 15 mandag den 11. april 2011 og derefter i nr. 13 den 14. april.

Det er vigtigt at dem, der ikke har fået besigtiget sin lejlighed henvender sig til håndværkerne for at få en aftale.

Nye vandledninger på badeværelserne

Nu er arbejdet gået i gang med etableringen af de nye vandledninger til badeværelserne, som skal placeres på køkkentrapperne.

Hushåndværker

Foreningen har fået en hushåndværker. Det er Dion Johansson, som bor i 23. 4.th. Det er ham man skal kontakte, bl.a. hvis man skal lave ombygninger og reparationer i sin lejlighed, hvis der er skader i lejligheden, som foreningens forsikring skal dække og hvis der ikke er varme på radiatoren. Se her på hjemmesiden om hvilke ting som foreningen dækker og hvilke, som man selv skal stå for.

Udgiv indhold